donderdag 22 maart 2018 - 17:00 tot 18:30
Kenniscafé Groningen 2018

Kenniscafé Urban Planning

Locatie: 
The Big Building (Skybar), Achterweg 1, Groningen
Tickets: 
Toegang met gratis ticket

Grootse bouwplannen zijn Groningen niet vreemd. De stad is constant in ontwikkeling. Zo gaat het Hoofdstation flink op de schop, wordt de zuidelijke ringweg aangepakt, en verrijst het Groninger Forum in het centrum. Daarnaast wordt er constant gewerkt om Groningen dé fietsstad van de wereld te laten zijn. Maar hoe werkt urban planning eigenlijk? Waar komt de huidige planning van de stad vandaan en hoe kun je die toekomstbestendig maken? En in hoeverre kun je het menselijk gedrag in de stedelijke ruimte beïnvloeden?

Gespreksleider Alex van den Berg praat met:

Jeroen de Willigen, Stadsbouwmeester van Groningen. Hij  adviseert het college van B&W over de kwaliteit van de ruimtelijk-functionele ontwikkeling van de stad, zoals de projecten rond de Grote Markt en het Stationsgebied. Daarnaast is hij directeur bij De Zwarte Hond,  een ontwerpbureau voor architectuur en stedenbouw.

Elles Bulder, lector Krimp & Leefomgeving bij de Hanzehogeschool en werkzaam bij het onderzoeksinstituut Noordruimte. In haar onderzoek licht de focus op de gevolgen van de demografische transitie voor de leefomgeving in Noord-Nederland. Daarnaast heeft ze een eigen onderzoeksbureau dat zich richt op de thema’s leefbaarheid, regionale ontwikkeling en cultuur.

Femke Niekerk, universitair docent bij de Basiseenheid Planologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij is coördinator van de bacheloropleiding Spatial Planning and Design en gespecialiseerd in milieueffectrapportage, beleidsevaluatie, kindvriendelijke ruimtelijke planning, mobiliteitsbeleid en shared space.